Talentmaximalisatie

Het Erasmus is partnerschool van pre-university van de Universiteit Twente.
Het pre-university programma van de Universiteit Twente biedt een doorlopende lijn van masterclasses voor talentvolle leerlingen aan.

Dit schooljaar zullen er per leerlaag verschillende leerlingen gaan deelnemen aan de Masterclasses van de Universiteit Twente.

Er zijn drie soorten masterclasses te onderscheiden:

  1. masterclasses voor 2-3 VWO
  2. masterclasses 4 VWO
  3. masterclasses voor 5-6 VWO


Deze drie soorten masterclasses hebben verschillende (leer)doelen en verschillen in lengte, frequentie en inhoud. In de opbouw van de leerlijn krijgen leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in het kiezen van onderwerpen. De inhoud heeft altijd parallellen met de onderzoeksgebieden van de Universiteit Twente. Door bovenstaande doelen na te streven hopen we een positieve bijdrage te leveren aan zowel het studiekeuzeproces als het uiteindelijke studiesucces van de leerlingen.

Dit schooljaar wordt ook een honoursprogramma aangeboden, dit is een verbredingsprogramma bedoeld voor excellente 5/6 vwo-leerlingen. Leerlingen volgen twee inhoudelijke masterclasses naar keuze en drie modules academische vaardigheden. Het profielwerkstuk schrijven de leerlingen onder begeleiding van Universiteit Twente. Na afloop ontvangen de deelnemende leerlingen een certificaat. Het programma duurt 1,5 jaar: het start in september van 5 VWO en zal voor de kerstvakantie van 6 VWO eindigen. De selectieprocedure van dit honoursprogramma is in handen van de Universiteit Twente. Er waren 82 aanmeldingen van de deelnemende partnerscholen, er zijn uiteindelijk 42 leerlingen geselecteerd waaronder ook een leerling van Het Erasmus.