ICT

Iedere leerling van Het Erasmus heeft toegang tot alle informatie die voor hem of haar belangrijk is.

Met een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord kunnen de leerlingen ‘inloggen’ in het systeem om vervolgens aan het werk te gaan. In bijna alle klaslokalen en onderwijsruimten hangt een digitaal schoolbord of een touchscreen. Deze worden door docenten volop gebruikt voor instructie. Daarnaast bieden we leermaterialen, waaronder methoden, in toenemende mate digitaal aan.

Itslearning

Itslearning, ons digitale leerplatform, is de plaats waar leerlingen informatie en (leer)materialen over een vak kunnen vinden. Er staan studiewijzers op, basisoefeningen, herhalingsoefeningen, filmpjes met uitleg, verdieping en oefentoetsen. Via Itslearning leveren leerlingen ook verslagen en werkstukken in. 

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw worden leerlingen en docenten gestimuleerd veel gebruik te maken van de digitale media die op school tot hun beschikking staan. De computer of het tablet is immers een aantrekkelijk en zinvol hulpmiddel bij onder andere het leren, communiceren en presenteren. Veel communicatie tussen docenten en tussen docent en leerlingen verloopt inmiddels al via de e-mail,maar vooral de communicatiemogelijkheden in Itslearning.

Laptop

Sinds schooljaar 2015-2016 werken onze leerlingen met een laptop. De leerlingen krijgen een account van school, via dit account beschikken ze over een gratis office pakket.

WiFi

Sinds de afronding van de verbouwing is het gehele gebouw voorzien van een WiFi-netwerk, waardoor leerling draadloos van het internet gebruik kunnen maken op hun device. 


In onderstaande folder voor het komend schooljaar 2018-2019, vindt u meer informatie over deze ontwikkeling en onze uitgangspunten hierbij. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Boerkamp via 0546 480 800 of via j.boerkamp@het-erasmus.nl