Internationalisering

Contact met buitenlandse scholen

Op Het Erasmus wordt veel aandacht geschonken aan internationalisering en onze school onderhoudt dan ook uitgebreid contacten met verschillende scholen in het buitenland.

Jaarlijks (in november) gaan er vanuit Het Erasmus HAVO/VWO zo’n 10 leerlingen uit klas 3 en/of klas 4 met twee begeleiders naar Aurich. In deze internationale jeugdontmoetingsweek komen in totaal circa 50 leerlingen met hun begeleiders uit Finland, Polen, Litouwen, Zweden, Duitsland en Nederland bijeen. Het doel is deze jongeren met elkaar in contact brengen en op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen.

In deze week wordt geprobeerd openheid, tolerantie en interesse voor ‘vreemde’ landen en mensen te stimuleren. Het zwaartepunt ligt op het presenteren van je eigen land, een klein onderzoek uitvoeren en het werken in workshops:

  • een video maken
  • public action: mensen op straat enquêteren over het thema en daar een presentatie over houden
  • een krant maken
  • een radioprogramma maken
  • een workshop muziek
  • nog veel meer...

Ook zijn er uitstapjes, bijvoorbeeld een bezoek aan de stad Oldenburg.

 

Uitwisseling Zweden

Al bijna 10 jaar gaan er leerlingen van Het Erasmus naar Zweden voor een uitwisselingsproject. Deze uitwisseling vindt plaats met leerlingen van de Ekhamraskolan in het plaatsje Mariestad.

Leerlingen verblijven tijdens deze uitwisseling bij gastgezinnen. Zowel in Zweden als in Almelo wordt er gezamenlijk gewerkt aan opdrachten, gekoppeld aan een thema. De afgelopen jaren hebben we met het thema vooroordelen en het thema Tweede Wereldoorlog gewerkt. Zo gaan we in Nederland met de groep vaak naar het oorlogsmuseum Memory in Nijverdal en brengen we een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Leerlingen uit 4H en 4V kunnen zich voor deze uitwisseling aanmelden.

Comenius-project

Regelmatig neemt de vestiging HAVO/VWO deel aan een partnerschap met scholen uit Europa, zoals Zweden, Duitsland, Polen, Engeland, Tsjechië en Litouwen. Leerlingen en docenten van de aangesloten scholen werken dan samen in een 2-jarig project rondom een cetraal thema.
Kennismaken met elkaars cultuur en samenwerken aan oplossingen binnen Europa zijn belangrijke doelen.

In schooljaar 2015-2016 start een nieuw programma met scholen uit Italië, Duitsland, Zweden, Litouwen, Tsjechië en Cyprus. Per project zijn er drie uitwisselingsweken ergens in Europa met verschillende deelnemende leerlingen. Leerlingen uit de tweede en derde klas worden gevraagd hier aan mee te doen. Per week kunnen ongeveer tien leerlingen mee.
Afgelopen schooljaar is het  Comeniusproject Today Tomorrow Together afgerond. Het thema was bewustwording van de eenheid en verscheidenheid van Europese culturen. In totaal waren acht landen vertegenwoordigd in het project.
Voor het project is een website gemaakt http://www.comenius-ttt.eu
Hier zijn filmpjes en foto’s te vinden die een indruk geven van een uitwisselingsweek.


Het project is opgedeeld in drie thema’s refererend aan de vaardigheden die de EU als ‘key skills’  ziet die nodig zijn om vaardig de 21ste eeuw in de Europese samenleving door te gaan:
1. Lifestyle - maart 2014, week in Blansko, Tsjechië
2. Communication - oktober 2014, week in Barssel, Duitsland
3. Problemsolving and Flexibility - maart 2015, week in Mariestad, Zweden

Al langer geleden draaide het project ‘Feeling good at my School’. Met 9 landen zijn we op zoek gegaan naar de gezonde school, met sport, gezond eten en ‘lekker in je vel zitten’ als centrale thema’s.