Hoogbegaafd

Van zeer intelligente leerlingen wordt verwacht dat ze goed en snel kunnen leren en dat er weinig tot geen problemen zullen optreden. Dit blijkt niet altijd waar te zijn. Veel van deze leerlingen worden te weinig op hun eigen niveau aangesproken, waardoor ze het risico lopen gedemotiveerd te raken, met allerlei problemen tot gevolg. Problemen zoals verveling, een negatieve houding/negatief gedrag en onderpresteren (verschil tussen prestaties en capaciteiten). Wij bieden deze leerlingen extra mogelijkheden.

Binnen het reguliere HAVO/VWO/Gymnasium-programma is er soms te weinig uitdaging voor (hoog)begaafde leerlingen. Mogelijke eigenschappen van deze zeer intelligente leerlingen zijn:

  • Hoge intelligentie
  • Taakgerichtheid en motivatie, oftewel het doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen
  • Creatief vermogen bij het oplossen van problemen
  • Makkelijk kunnen analyseren van problemen
  • Het maken van grote denksprongen/grotere leerstappen
  • Perfectionisme
  • Hoge mate van concentratie

Leerlingen die sneller door de reguliere lesstof heen zijn, krijgen uitdagende projecten aangeboden. Zij doen dat binnen het zogenaamde E-plusproject, deze leerlingen mogen 2 lesuren per week naar eigen keuze werken aan een project i.p.v. een reguliere les. Hierin werken zij vaak samen met een andere leerling en bepalen zelf welke les zij kunnen missen. We verwachten van deze leerlingen een grote inzet en motivatie, maar ook een mate van zelfstandigheid. Ook is het mogelijk om, in overleg, een individueel, aangepast programma met versnelde leerroutes te doorlopen. De leerling wordt hierbij individueel begeleid en ondersteund door docenten met specifieke kennis van hoogbegaafdheid.

Meer weten? 
Over hoogbegaafdheid in het algemeen, bezoek de website van Plato of Pharos.

U kunt ons natuurlijk ook bellen via 0546 480 810 of mailen. Mevrouw S. ten Heggeler en/of de heer R. Maathuis zijn hierin uw contactpersonen.