vmbo voor groep 8

Als je kiest voor het vmbo dan heb je de keuze uit een breed onderwijsaanbod. De beroepsgerichte leerwegen kun je volgen op basis of kader niveau, in de bovenbouw kun je kiezen uit de profielen Zorg- en Welzijn (Z&W), Horeca Bakkerij Recreatie (HBR), Mobiliteit en Transport (M&I), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Economie en Ondernemen (E&O) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI).

Op ons vmbo volgen vooralsnog ook de tweede, derde en vierdejaars mavoleerlingen hun lessen.

Daarnaast heb je op het vmbo de mogelijk om te kiezen voor een specifieke stroming, zoals de Kunst- en Cultuurstroom, de Techniek- en Designstroom, de Vakkencarrousel of de Sportstroom.
 

Extra hulp

Als je het niveau van het vmbo wel aan kan maar toch wat extra ondersteuning nodig hebt, dan kan je leerweg-ondersteuning krijgen. Om te bepalen of je hiervoor in aanmerking komt, zal je enkele toetsen moeten maken.

Vier leerjaren

Het vmbo bestaat uit vier leerjaren. De onderbouw betreft klas 1 en 2 en de bovenbouw klas 3 en 4. In de onderbouw zit je in een dakpanklas. Er zijn verschillende dakpanklassen, namelijk

  • basis-/kaderberoepsgericht (BK)
  • kaderberoepsgericht/theoretisch (KT)

Klik hier voor meer informatie over het vmbo.

 

Schoolgebouw vmbo

Als toekomstig vmbo-leerling ga je na de zomervakantie naar ons schoolgebouw aan de
Sluiskade Noordzijde, naast het Sportpark, Sluiskade Noordzijde - Nummer 126a.

Het moderne gebouw is voorzien van veel praktijk- en practicumlokalen, daarnaast is er een ruim
opgezette mediatheek/bibliotheek. In dit gebouw volg je de lessen als je naar de brugklassen vmbo-bk en vmbo-kt gaat. Je kan hier kiezen voor verschillende stromen: de Vakkencarrousel, de Kunst & Cultuurstroom, de Techniek & Designstroom of de Sportstroom.Voor de gymnastiek/sportlessen maakt de vestiging vmbo gebruik van het aangrenzende Sportpark. Een
moderne sporthal, een kunstgrasveld en een zwembad. Ken jij een school die een 'eigen' zwembad
heeft?