praktijkonderwijs voor groep 8

Laat zien wat je kunt. Dat is ons motto!

Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit, het gaat dus om jullie. We begeleiden je in de ontwikkeling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en een eigen visie op het leven. En vanuit die basis leer je met eigen verantwoording te handelen. Op ons praktijkonderwijs kun je in sommige onderdelen een certificaat behalen.


Op het praktijkonderwijs wordt alles zoveel mogelijk op jou afgestemd. We bieden je
een veilige schoolomgeving waar vertrouwen en geborgenheid heel belangrijk is.

De school helpt en ondersteunt jou op weg naar jouw plek op de arbeidsmarkt. Daarbij is er veel aandacht om jouw zelfredzaamheid  te ontwikkelen voor zowel werken als wonen en vrije tijd.

Op die manier krijg je de ruimte om na oriëntatie (inlichting/voorlichting) en in overleg met jouw ouder(s) en/of verzorger(s) en mentor, zelf keuzes te maken voor een toekomst die bij JOU past. Jij staat centraal!
Eigenlijk zijn er vier fases die je doorgaat:

 • In de eerste fase oriënteer je je zo breed mogelijk. Het onderwijsaanbod richt zich op belangrijke algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding.
 • In de tweede fase oriënteer je je op jouw persoonlijke interesses en capaciteiten: wat kan ik en
  wat wil ik. Je maakt een keuze voor een bepaalde beroepsrichting.
 • In de derde fase ga je een groot gedeelte van de tijd op stage. De aandacht is gericht op de
  specifieke praktische, sociale en communicatieve vaardigheden ten behoeve van jouw toekomstige
  plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
 • Tot slot is er sprake van een vierde fase: de naschoolse begeleiding. Deze fase, die geen deel
  meer uitmaakt van jouw schoolloopbaan, richt zich op het, daar waar nodig, ondersteunen van
  jou op jouw werkplek en het adviseren van de werkgever over jouw verdere loopbaanontwikkeling
  in het bedrijf.

Klik hier om naar het praktijkonderwijs te gaan.


Schoolgebouw praktijkonderwijs

Het duurzame schoolgebouw van ons praktijkonderwijs staat in een groenstrook van Almelo. Met veel groen aan de buitenkant past het gebouw ook heel goed in die omgeving. Maar het groen is ook naar binnengebracht. Met steigerhout is veel maatwerk afgeleverd: kasten, tafels en zelfs vuilnisbakken. De uitstraling is hierdoor basic te noemen. Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s), docenten, medewerkers – iedereen is trots op het prachtige gebouw. 
Het is een verrassend en uniek gebouw, waarin de verbinding tussen theorie en praktijk duidelijk zichtbaar wordt. Het vormt een veilige, maar ook gezellige, thuisbasis voor onze leerlingen.