De woorden onderbouw en bovenbouw ken je uiteraard ook al van de basisschool. Bij ons is het niet veel anders. Maar… dakpannen? Misschien goed dat we dat even uitleggen. 

Dakpannen?!

Het onderwijsaanbod van Het Erasmus bestaat uit de opleidingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. Het eerste jaar zit je in een dakpan brugklas. In de brugklas overlappen de niveaus van deze klassen elkaar: 1vwo/gymnasium, 1havo/vwo, 1mavo/havo, 1vmbo-kader/theoretisch en 1vmbo-basis/kader.

In de brugklas

In de programma’s van de brugklassen houden we rekening met verschillen tussen de leerlingen. Dit geldt zowel voor de lesstof als voor proefwerken en overhoringen. Er zijn twee uitzonderingen: zowel gymnasium-leerlingen als praktijkonderwijs-leerlingen volgen vanaf het begin een eigen programma met een eigen vakkenaanbod en een aparte lessentabel.

Voor leerlingen die iets extra’s aan kunnen, bieden wij de volgende mogelijkheden / stromingen:

(klik op het kader voor een grotere afbeelding)

Leerjaar 2

Vanaf leerjaar 2 zijn er geen dakpanklassen meer. Dan zit je in 2vmbo-b, 2vmbo-k, 2mavo, 2havo, 2vwo of 2gym.

Welk schooltype past bij jou?

Samen met jou, je ouder(s) en/of verzorger(s) en de basisschool stellen we vast welk schooltype het beste bij je past. Hierbij spelen jouw cijfers een belangrijke rol, maar we houden ook rekening met je werkhouding, je motivatie en of je zelfstandig kunt werken. Kijk bij de vestigingen mavo/havo/vwo, vmbo en praktijkonderwijs voor meer informatie over deze schooltypen.