Aanmelden schooljaar 2020-2021

Zoals overeengekomen met de vo-scholen in Almelo en de Passie in Wierden komen de aanmeldformulieren op 13 december online.