Aanmelden schooljaar 2020-2021

Via de website Aanmelden Voortgezet Onderwijs Almelo en omgeving kunt u (vanaf 13 december 2019) uw kind digitaal aanmelden voor het schooljaar 2020-2021. Wilt u uw kind bij onze school aanmelden, ga naar aanmelden via deze link.

_________________________________________________________________________________

Hieronder een uitgebreide uitleg.

Het aanmeldingsformulier voor de scholen voor voortgezet onderwijs in Almelo bestaat uit drie delen: 

  • Deel 1 dient te worden ingevuld door ouder(s)/verzorger(s). Na invullen wordt het formulier ondertekend ingeleverd bij de basisschool. Dit formulier (deel 1) vindt u hier.
  • Deel 2 en 3 dienen te worden ingevuld door de leerkracht of de directeur van de basisschool. Na het invullen en ondertekenen ervan worden alle delen naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd waar u uw zoon of dochter wilt aanmelden. Formulier deel 2 en formulier deel 3 kunt u downloaden door op de gele tekst te klikken.

LET OP: U moet bovenaan formulier (deel 1) aangeven welke locatie u kiest: voor mavo kiest u ook de locatie havo/vwo.

Deel 1

Het oudergedeelte, kan ook per computer worden ingevuld. Na het invullen kunt u het formulier afdrukken en ondertekenen. Wanneer het invullen per computer niet lukt, maak dan een afdruk van het lege formulier en vul het papieren exemplaar met een balpen in. Vanwege de leesbaarheid van gegevens heeft echter het invullen per computer onze voorkeur.

Kopie identiteitsbewijs 

De school voor voortgezet onderwijs vraagt de ouders om een kopie van het identiteitsbewijs van uw zoon of dochter mee te sturen. Dit is ter controle van de namen, geboortedatum en het burgerservicenummer (BSN). Daarvoor moet zowel de voor- als de achterkant van het ID-bewijs worden gekopieerd. 

Een andere mogelijkheid is de gegevens af te drukken via de website mijnoverheid.nl
Door met behulp van DigiD in te loggen op de site van mijnoverheid.nl is het mogelijk de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van uw zoon of dochter in te zien en hier een afdruk van te maken. Dat gaat als volgt: 

  • Open de website mijnoverheid.nl (geen www ervoor) of klik op deze link
  • Op deze site inloggen met behulp van DigiD
  • Ga naar “Persoonlijke gegevens GBA” - Ga naar “Bekijk persoonsgegevens GBA”
  • In het menu links “Familie” opzoeken
  • Bij uw zoon of dochter kiezen voor “Meer kind gegevens”
  • Kies vanuit het menu “Bestand” en vervolgens “Afdrukken” om hiervan een afdruk te maken. 

Bankgegevens: IBAN en BIC 

Op het aanmeldingsformulier worden de bankgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Deze gegevens worden gebruikt t.b.v. de verwerking van betalingen (acceptgirokaarten en automatische incasso’s). In 2014 kunnen bankgegevens alleen nog worden verwerkt met het langere rekeningnummer: IBAN. Elke bank heeft een eigen code: BIC. Deze code is vanaf 1 februari 2014 niet meer verplicht bij betalingen. Voor verdere gegevens kunt u bij uw eigen bank terecht. Vaak staan ze al op een rekeningafschrift vermeld of zijn ze via een programma telebankieren op te vragen. Eventueel kunt u de gegevens ook opvragen via de website IBAN checker

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

Het aanmeldingsformulier dient altijd door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend te worden. Door ondertekening gaan dezen akkoord met:

1. Dat de basisschool/school voor speciaal onderwijs en de school voor voortgezet onderwijs, onderwijsgegevens uitwisselen (zowel op papier als digitaal).
2. Wanneer i.v.m. LWOO, Praktijkonderwijs of OPDC-plaatsing een toelatingsonderzoek noodzakelijk is, dit uitgevoerd mag worden.
3. Dat de school voor voortgezet onderwijs de gegevens van de leerling mag opnemen in het leerlingvolgsysteem dat in de school wordt gebruikt met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie.
4. Dat indien nodig de benodigde gegevens in het zorgadviesteam van de school kunnen worden besproken; in voorkomende gevallen worden ouders hierover vooraf geïnformeerd.

De formulieren vóór 15 maart 2019 opsturen naar:

Het Erasmus
T.a.v. de leerlingenadministratie
Postbus 341
7600 AH  Almelo