Aanmelden schooljaar 2020-2021

Aanmelden voor Het Erasmus kan via https://www.aanmeldenvoalmelo.nl/

 

 

Meer informatie over de Centrale Eindtoets? Kijk dan op https://www.centraleeindtoetspo.nl/voor-leerlingen-en-ouders of lees bijgaande brochure