Volledige opening scholen na de zomervakantie!

25 juni 2020 HET ERASMUS

We zijn ontzettend blij dat we kunnen melden dat de school na de zomervakantie weer volledig open mag.


Dit is goed nieuws, want voor het welzijn van leerlingen is het van belang dat ze ook weer fysiek naar school kunnen. Het blijkt dat leerlingen het normale lesritme missen en moeite hebben om zich te motiveren in deze coronaperiode. Zo missen ze ook het contact met vrienden en vriendinnen. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er weer gewoon les op school gegeven en daarbij vervalt de 1,5 meter maatregel voor leerlingen onderling. Echter moeten de leerlingen wel 1,5 meter afstand houden van docenten en ondersteunend personeel, dit geldt ook voor personeelsleden onderling. 

De volledige heropening van de school zal na de zomervakantie op een aangepaste manier gebeuren. We zullen de protocollen met betrekking tot de coronamaatregelen aanpassen aan de nieuwe situatie. Hierbij blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht; blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, was regelmatig je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Ook als gezinsleden klachten hebben, komen leerlingen niet naar school. Dit geldt ook voor leerlingen die zelf in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met school en eventueel een arts. In dit laatste geval bekijken we gezamenlijk hoe we invulling gaan geven aan het (thuis-) onderwijs. 

Tot de kerstvakantie zullen er helaas geen stedenreizen en werkweken plaatsvinden, hierbij volgen we de richtlijnen van de VO-raad. Zodra er meer ruimte is voor excursies zullen we u hierover berichten. De terugbetaling van de ouderbijdrage voor alle geannuleerde excursies in de periode 16 maart tot einde schooljaar heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor de Sportstroom, Technasium en Kunststroom kon een deel van het programma niet worden uitgevoerd. Hiervoor heeft de terugbetaling ook plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de terugbetaling van de stedentrips en werkweken die waren gepland voor het begin van het nieuwe schooljaar.   

Het contact met ouder(s)/verzorger(s) vinden we belangrijk, of dat nu live, telefonisch of via Teams is. Vanwege de 1,5 meter maatregel ontvangen we ouder(s)/verzorger(s) zo min mogelijk op school. Voor wie de school (en de mentor) nieuw is, gaan we proberen het contact op school te organiseren, dit gebeurt dan op uitnodiging. Hierover ontvangt u te zijner tijd informatie van de locatie. 

Vlak voor de zomervakantie ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, daarin zullen we u berichten over de uitkomsten van de corona-enquête. De enquête is door heel veel ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ingevuld, dit geeft ons een goed beeld hoe het afstandsonderwijs en de communicatie in deze bijzondere coronaperiode is ervaren. In het algemeen mogen we tevreden zijn over de resultaten, maar er zijn ook punten waar we wat van kunnen leren. Hartelijk bedankt voor het invullen. 

Vanuit de school ontvangt u volgende week nog informatie over de start van het nieuwe schooljaar en specifieke regels die gelden voor de volledige heropening van de school.