Informatie start schooljaar 2020-2021 vmbo

9 juli 2020 HET ERASMUS

Van de locatie vmbo hebben ouder(s)/verzorger(s) deze week een brief ontvangen over de start van het nieuwe schooljaar en vandaag is er informatie verstuurd over de klas waar hun zoon/dochter volgend jaar inzit.


Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het ophalen van de boeken, dan kunt u vanaf 10 augustus contact opnemen met de administratie van onze locatie vmbo.

In het verleden heeft u van ons de klassenlijsten ontvangen, helaas mogen wij deze lijsten vanwege de AVG niet meer verstrekken. Heeft u vragen over de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst, dan kunt vanaf 10 augustus contact opnemen met de coördinator van het betreffende leerjaar. Zie: https://schoolgidsvanhet-erasmus.nl/vmbo/contactgegevens/ voor de contactgegevens van de coördinatoren.


Maandag 17 augustus
Op maandag 17 augustus wordt je op school verwacht voor het ophalen van de schoolboeken.

Klas

Waar

Tijd

BK1A

Lokaal 021

10.30 – 10.45

BK1B

Lokaal 021

10.30 – 10.45

KT1A

Lokaal 021

10.45 – 10.55

KT1B

Lokaal 021

10.55 – 11.05

B2A

Lokaal 021

11.05 – 11.15

B2B

Lokaal 021

11.15 – 11.25

BK2A

Lokaal 021

11.25 – 11.35

K2A

Lokaal 021

11.35 – 11.45

Pauze

 

11.45 – 12.00

B3E&O/K3E&O

Lokaal 021

12.00 – 12.10

B3HBR/K3HBR

Lokaal 021

12.10 – 12.20

B3ZW/K3ZW

Lokaal 021

12.20 – 12.30

B3BWI/K3BWI + B3M&T/K3M&T + B3PIE/K3PIE

Lokaal 021

12.30 – 12.40

M3A

Lokaal 021

12.40 – 12.50

M3B

Lokaal 021

12.50 – 13.00

M3C

Lokaal 021

13.00 – 13.10

B4HBR/K4HBR

Lokaal 021

13.10 – 13.20

B4BWI/K4BWI + B4M&T/K4M&T + B4PIE/K4PIE

Lokaal 021

13.20 – 13.30

B4E&O/K4E&O

Lokaal 021

13.30 – 13.40

B4ZW/K4ZW

Lokaal 021

13.40 – 13.50

Pauze

 

13.50 – 14.10

M4A

Lokaal 021

14.10 – 14.20

M4B

Lokaal 021

14.20 – 14.30

M4C

Lokaal 021

14.30 – 14.40


Dinsdag 18 augustus
Klas 1:  
9:00 – 16.00 uur. Kennismaking met de mentor op school met een ICT-carrousel & Sport en Spel. 
*Leerlingen klas 1 vergeet niet je gymschoenen en gymkleding mee te nemen. Daarnaast heb je je agenda nodig en je eigen laptop.

Klas 2, 3, 4: 
9:00 - 16.00 uur Kennismaking met mentor. De leerlingen ontvangen van de mentor de details.


Woensdag 19 augustus
Start lessen volgens rooster


Donderdag 25 augustus
Schoolfotograaf


INFORMATIEAVONDEN

Noteer de datum alvast in uw agenda. In de week van 10 augustus ontvangt u meer informatie. We zijn nog aan het kijken hoe we de informatieavonden laten plaatsvinden, dit naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Dinsdag 1 september
Informatieavond ouders klas 1 en 2

Woensdag 2 september
Informatieavond ouders klas 3 en 4 basis en kader

Donderdag 3 september
Informatieavond ouders klas 3 en 4 mavo


Boodschappenlijstje

Tijdens de kennismakingsdag in juni hebben de eerstejaarsleerlingen een overzicht van de spullen die ze nodig hebben op school. Zie onderstaande overzichten:

Aanschaf schoolmateriaal BK1

Aanschaf schoolmateriaal KT1


Voor nu wensen we u een hele fijne zomervakantie! Tot in het nieuwe schooljaar!