Informatie start schooljaar 2020-2021 mavo/havo/vwo

9 juli 2020 HET ERASMUS

Van de locatie mavo/havo/vwo hebben ouder(s)/verzorger(s) deze week een brief ontvangen over de start van het nieuwe schooljaar.


Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het ophalen van de boeken, dan kunt u vanaf 10 augustus contact opnemen met de administratie van onze locatie mavo/havo/vwo. De leerlingen uit de onderbouw mavo/havo/vwo zijn op de hoogte gebracht in welke klas ze komend jaar zitten. Dit geldt nog niet voor de bovenbouw havo/vwo, zij horen dit op dinsdag 18 augustus. De roosters voor de bovenbouw moeten nog gemaakt worden. We begrijpen dat leerlingen nu al graag willen weten in welke klas ze komend schooljaar zitten, helaas zullen ze nog even geduld moeten hebben.

In het verleden heeft u van ons de klassenlijsten ontvangen, helaas mogen wij deze lijsten vanwege de AVG niet meer verstrekken. Heeft u vragen over de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst, dan kunt vanaf 10 augustus contact opnemen met de coördinator van het betreffende leerjaar. Zie: https://schoolgidsvanhet-erasmus.nl/mavo-havo-vwo/contactgegevens/  voor de contactgegevens van de coördinatoren.

We hebben u nog niet bericht over de ouderavonden van begin van het schooljaar, vanwege de coronamaatregelen kijken we nog hoe we invulling kunnen geven aan deze bijeenkomsten.

We hebben er voor gekozen om nieuwe ouder(s)/verzorger(s) in ieder geval wel op school te ontvangen, voor hen is het belangrijk om kennis te kunnen maken met de school, de mentor, onze digitale middelen zoals Magister, itslearning, Teams etc. 

De ouderavonden staan gepland op:

Woensdag 19 augustus - ouderavond MH1

Donderdag 20 augustus - ouderavond GHV1

Overige informatie ontvangt u in de loop van augustus.

 

Boeken schooljaar 2020-2021

De boeken zullen op school opgehaald moeten worden door u of uw zoon/dochter. In bijgaand schema kunt u zien wanneer u of uw kind daarvoor op school verwacht wordt. We stellen het zeer op prijs als u zich aan de afgesproken tijden houdt. Het boekenpakket zal voor klas 1 t/m 3 worden uitgereikt op vrijdag 14 augustus, voor de bovenbouwleerlingen op maandag 17 augustus.

Met name bij de brugklasleerlingen adviseren wij u uw zoon/dochter te (laten) vergezellen in verband met de omvang en het gewicht van het pakket. Om een vlotte doorstroom te bewerkstelligen, verzoeken wij u om het boekenpakket thuis te controleren a.d.h.v. de bijgeleverde boekenlijst. Veel informatie kunt u vinden op het bijgevoegde formulier “toelichting op de boekenlijst”. Leerlingen die vragen of klachten over het boekenpakket hebben, kunnen zicht melden tijdens het boekenspreekuur van woensdag 19 augustus t/m vrijdag 21 augustus tijdens de pauze van 10:00 uur (onderbouw) en 10:50 uur (bovenbouw) bij de boekenzolder en in het Studium.

Ophaalschema onderbouw - vrijdag 14 augustus

Boeken klas 1 t/m 3

Locatie: gymzaal

Klas     

Tijd

Klas         

Tijd                          

MH1A

08:30 - 08:45 uur

M2A

14:45 – 15:00 uur

 

MH1B

08:45 - 09:00 uur

 

M2B

15:00 – 15:15 uur 

 

MH1C

09:00 - 09:15 uur

M2C

15:15 – 15:30 uur

 

MH1D

09:15 - 09:30 uur

 

M2D

15:30 – 15:45 uur 

 

MH1E

09:30 - 09:45 uur

 

H3A

15:45 - 16:00 uur 

 

MH1F

09:45 - 10:00 uur

 

H3B

16:00 - 16:15 uur   

 

HV1A

10:00 - 10:15 uur 

 

H3C

16:15- 16:30 uur 

 

HV1B

10:15 - 10:30 uur 

 

H3D

16:30 - 16:45 uur 

 

HV1C

 

10:30 - 10:45 uur 

 

 

V3A

16:45 - 17:00 uur 

 

HV1D

10:45 - 11:00 uur

 

V3B

17:00 - 17:15 uur 

 

HV1E

11:00 - 11:15 uur

 

V3C

17:15 - 17:30 uur 

 

GV1A

11:15 - 11:30 uur

 

         Einde om 17:30 uur

GV1B

11:30 - 11:45 uur

 

 

           Pauze 11:45 tot 12:30 uur

 

V2A

12:30 - 12:45 uur 

 

 

V2B

12:45 - 13:00 uur 

 

V2C

13:00 - 13:15 uur 

 

V2D

13:15 - 13:30 uur 

 

V2E

13:30 - 13:45 uur 

 

H2A

13:45 - 14:00 uur 

 

H2B

14:00 - 14:15 uur 

 

H2C

14:15 - 14:30 uur 

 

H2D

14:30 - 14:45 uur

 

                                                            

Ophaalschema bovenbouw - maandag 17 augustus

Boeken klas 4 t/m 6

klas

Tijd                           Achternaam

 

Locatie

VWO 4

12:00 – 12:45 uur A tm L

12:45 - 13:30 uur M t/m Z  

Gymzaal

VWO 6

12:00 – 12:30 uur  A tm L

12:30 – 13:00 uur M t/m Z 

Lokaal 0

HAVO 4

13:00 – 13:45 uur  A tm L

13:45 – 14:00 uur  M t/m Z

Gymzaal

HAVO 5

13:00 - 13:45 uur  A tm L

13:45 – 14:30 uur  M t/m Z

Lokaal 1

VWO 5

14:00 - 14:45 uur  A tm L

14:45 - 15:30 uur  M t/m Z

Gymzaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophalen lesrooster en aanvang lessen
De leerlingen van klas 1 t/m 6 worden op dinsdag 18 augustus het 1e en 2e lesuur op school verwacht voor het ophalen van het lesrooster en voor een kennismaking met de mentor. Het 3e t/m 6e lesuur is er voor de brugklasleerlingen een introductieprogramma.

Mentorles en rooster ophalen - dinsdag 18 augustus

Klas

Mentor

Klas 1, 2, 3, 4, 5, 6

 1e en 2e uur

 

 

 

 

Introductie brugklasleerlingen - dinsdag 18 augustus

Klas

Mentor

Klas 1

 3e t/m 6e uur

 

 

 

 

Alle klassen starten op woensdag 19 augustus de lessen volgens rooster.


Vrijwillige ouderbijdrage via WisCollect
Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage maken wij gebruik van het digitale portaal van WisCollect.
In september krijgt u van ons een e-mail met nadere uitleg. De hoogte en verschillende onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar kunt u vinden op onze website (kies voor schoolgidsen online, selecteer de juiste vestiging en kies voor schoolkosten). Hier staat ook meer informatie over WisCollect inclusief een filmpje en meer informatie over en het aanvragen van die kwijtschelding via Stichting Leergeld.

Dit kan via de volgende link:

https://www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag/

 

Boodschappenlijstje

Tijdens de kennismakingsdag in juni hebben de eerstejaarsleerlingen een overzicht van de spullen die ze nodig hebben op school. Zie onderstaand overzicht:Voor nu wensen we u een hele fijne zomervakantie! Tot in het nieuwe schooljaar!