Vacatures bij Het Erasmus

 

 

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo. De school biedt op drie vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aan: Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-b, VMBO-k, VMBO-t, HAVO, VWO en Gymnasium. De school wordt bezocht door ongeveer 2200 leerlingen. Naast de onderwijsvestigingen kent Het Erasmus een Centraal Bureau. De medewerkers van het Centraal Bureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur en de vestigingen.

Ons motto ‘Laat zien wat je kunt’, geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze docenten. Actieve kennisontwikkeling wordt volop gestimuleerd. Zo ontwikkelen wij onze eigen lesmethodes. In onze visie gaan talentontwikkeling en zelfontwikkeling hand in hand. Het Erasmus daagt leerlingen uit in de lessen en daarbuiten. Het Erasmus is een vernieuwende, vooruitstrevende school. Naast het reguliere onderwijs bieden wij diverse stromingen, zoals Technasium, Businessschool en Cultuurprofielschool op onze vestiging HAVO/VWO en de Sportstroom en Vakcolleges op het VMBO om de leerlingen te prikkelen.

 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn wij voor de vestging HAVO/VO op zoek naar een docent 

- Engels, 2e graad bevoegd, voor de werktijdfactor van 0,6 fte

Wij nodigen u van harte uit om te reageren.

Uw (open) sollicitatie kunt u per e-mail richten aan mw. S. Hilgerink (hoofd P&O), s.hilgerink@osg-erasmus.nl.

 

Voor het schooljaar 2017-2018 zoeken wij voor de vestiging VMBO docenten voor de volgende vakken:

- Engels, 2e graad voor de werktijdfactor van 0,6 fte

- Mobiliteit en Transport, 2e graad voor de werktijdfactor van 0,6/0,7 fte

- Zorg en Welzijn, 2e graad voor de werktijdfactor van 0,6/0,8 fte

- Horeca, Bakkerij en Recreatie, 2e graad voor de werktijdfactor van 0,8 fte

Informatie over deze vacatures kunt u verkrijgen bij dhr. H. van der Meer (teamleider). Hij is te bereiken via het telefoonnummer 0546-480804.

Uw reactie kunt u per e-mail richten aan mw. S. Hilgerink (Hoofd P&O), s.hilgerink@osg-erasmus.nl