Technasium

Onderzoek en ontwerpen

In het Technasium krijgen de leerlingen per schooljaar vier projectopdrachten met als doel een technisch ontwerp te maken of onderzoek te doen. Het nieuwe vak dat hiervoor op de scholen is geïntroduceerd, heet dan ook onderzoek en ontwerpen. De aandacht van de leerlingen voor met name bètavakken wordt hierdoor geïntensiveerd.

De school richt een werkplaats met geavanceerde gereedschappen in zodat de eindresultaten van ontwerpopdrachten gerealiseerd kunnen worden. Deze werkplaats maakt deel uit van de verbouwing die momenteel gaande is (fase 2).

Uitgebreide informatie over de visie en formule van het Technasium is te lezen op de website van de Stichting Technasium.

 

De project-opdrachten

De leerlingen gaan tijdens de projecten de rol spelen van een beroepsbeoefenaar van een bedrijf of instelling die een vraagstuk heeft op te lossen op technisch gebied. Om de opdrachten zo realistisch mogelijk geformuleerd te krijgen, nemen de technasiumdocenten van de school contact op met mensen uit het bedrijfsleven of instellingen. De leerlingen ondernemen een korte excursie om het bedrijf of de werkplek te bezichtigen en zo een beter idee te krijgen van het vraagstuk.
De opdrachten worden gezocht binnen de volgende thema’s:

  • industrie
  • verkeer
  • zorg en welzijn
  • recreatie en toerisme
  • wonen
  • landbouw en landschapsinrichting
  • kunst en cultuur

De projecten worden gepresenteerd als Meesterproef in het eindexamenjaar aan zowel klasgenoten, ouder(s)/verzorger(s), docenten en opdrachtgevers/begeleiders. Het niveau van deze presentaties mag hoog genoemd worden.

Aan het Technasium zijn extra kosten verbonden, zie overzicht schoolkosten/verzekeringen

Voor meer informatie bekijk de Technasiumfolder hieronder

Coördinator van het Technasium is mw. S. ten Heggeler; zij is bereikbaar via s.t.heggeler@osg-erasmus.nl of via 0546 480 800.